Sa dramang 'The Queen's Flower' ay sinampal si Lee Sung Kyung.

Sa ika-17ikaepisode ng MBC drama na 'The Queen's Flower' (script Park Hyun Joo, director Lee Dae Young, Kim Min Shik) broadcast noong Mayo 9ika, Lee Sol (ginampanan ni Lee Sung Kyung) at Hee Ra (ginampanan ni Kim MI Sook) ay nag-alala matapos gumuho si Jae Joon (ginampanan ni Yoon Park).

Sa episode na ito ng 'The Queen's Flower,' nalungkot si Hee Ra nang makitang na-admit sa ospital si Jae Joon (played by Yoon Park). Hindi niya nakuha ang stress at nag-collapse siya sa engagement party. Ang taong nagpabaliw sa kanya ay walang iba kundi si Lee Sol. Tinawag ni Lee Sol si Yoo Ra (played by Ko Woo Ri) at binigyan ng gamot si Jae Joon. Nang makita ito, ginawa ito ni Hye Jin (ginampanan ni Jang Young Nam) upang magkasalubong sina Lee Sol at Hee Ra.Galit na galit si Hee Ra kay Lee Sol. Sabi ni Hee Ra, 'Kuntento ka na ba? Alam mo ba kung ano ang nangyari? Wala nang kinabukasan si Jae Joon sa kanyang negosyo, o sa kanyang kasal. Wala siyang kinabukasan. Kung mahal mo talaga siya, itigil mo na yang pagiging clingy mo. mawala.' Patuloy niyang pinipilit si Lee Sol at si Lee Sol ay walang pagpipilian kundi ang sabihing, 'Oo.' With that, umalis na siya sa eksena.